Lietuvių senolių prie sodybų ar pakelėse statyti kryžiai ir stogastulpiai sergėjo gerąją energiją, simbolizavo tikėjimą, viltį ir meilę. Igno Talalo idėja – transformuoti pilkus parkomatus į meninius šaligatvių akcentus, kurie primintų šias senolių puoselėtas vertybes miesto gyventojams ir svečiams. Taip pat šiuo projektu siekiama eksponuoti unikalią lietuvių liaudies raštų įvairovę, iš dalies priminti stogastulpių statymo tradicijas, puošti miesto gatves ir, svarbiausia, kurti gerą nuotaiką.

Autorius: Ignas Talalas / www.archit.lt
Adresai: L. Sapiegos g. 3, Rotušės a. 3, Rotušės a. 27, Gedimino g. 47, Papilio g.1, M.K. Daukšos g. 21, Kęstučio g. 74, Miško g. 30, Šv. Gertrūdos g. 37, I. Kanto g. 26, Kaunas
Foto: Lukas Mykolaitis

parkomatas 9

parkomatas 7

 

Lithuanian elders used to build crosses and roof poles (a traditional Lithuanian ethnographic architectural element) near their homes and on the roadsides to preserve the good energy and represent faith, hope and love. The idea of Talalas is to transform the grey parking meters into artistic sidewalk elements and thus to channel the values from our past to city residents and guests. The author’s goal is to exhibit the variety of unique Lithuanian folk patterns, recall the traditions of roofed pole building, decorate city streets and, above all, create good mood.

Author:  Ignas Talalas / www.archit.lt
Addresses: L. Sapiegos Str. 3, Rotušės Sq. 3, Rotušės Sq. 27, Gedimino Str. 47, Papilio Str.1, M.K. Daukšos Str. 21, Kęstučio Str. 74, Miško Str. 30, Šv. Gertrūdos Str. 37, I. Kanto Str. 26 , Kaunas
Photo: Lukas Mykolaitis 

parkomatas 8

parkomatas 2

Kūrinio įgyvendinimą iš dalies finansavo Kauno miesto savivaldybė / The mural was partly funded by Kaunas City Municipality

kaunas logo

 

parkomatas 1

parkomatas 5

parkomatas 4

parkomatas 6

parkomatas 3