Kaip ir daugumoje Ernesto darbų, ant „Kauno įvairių tautų kultūrų centro“ fasado  atlikto piešinio pagrindiniai personažai – vaikai. Čia trys berniukai lipa ir sveriasi per kliūtį – tris baltas juostas. Pats autorius idėjos plačiau nepaaiškino: tiek kūrinio turinį, tiek ir jo pavadinimą jis mėgsta palikti pačių žiūrovų interpretacijoms.

Techniniu atžvilgiu, piešinys yra profesionaliai priderintas prie esamos situacijos – čia jau buvusių nelegalių grafičių, fasado spalvos, gretimų pastatų architektūros ir pačios pastato lokacijos šalia itin judrios gatvės.  Interaktyvus ir jautrus vizualinis sprendimas puikiai išryškina gatvės meno privalumus.

Autorius: Ernestas Zacharevič / www.ernestzacharevic.com
Adresas: Šv. Gertrūdos g. 58, Kaunas
Foto: Lukas Mykolaitis

Zacharevic Untitled s

As in most of the works by Ernestas, children are the main characters of the mural completed on the west façade of Kaunas Cultural Centre of Various. The work pictures three boys climbing and leaning over three white stripes that form an obstacle for them. As an author, Ernestas have not elaborated on the idea behind the mural. According to him, each person has its own interpretation regarding the subjects and names of his works and he likes to keep it that way.

In terms of the artistic perspective, the drawing is designed to adjust to its surroundings: the existing illegal graffiti, the colour of the façade, adjacent architecture and building location, as it is situated next to a very busy street. An interactive and sensitive visual solution brings out the advantages of street art just fine.

Author: Ernestas Zacharevič / www.ernestzacharevic.com
Address: Šv. Gertrūdos str. 58, Kaunas
Photo: Lukas Mykolaitis

Zacharevic untitled 2 s

Kūrinio įgyvendinimą iš dalies finansavo Kauno miesto savivaldybė / The mural was partly funded by Kaunas City Municipality

kaunas logo