Piešinyje vaizduojamas žaibus į taikinį mėtantis Perkūnas. Pirmiausia autorius žaismingai iliustruoja pastato paskirtį – jame įrengta elektros transformatorinė, tačiau greta akivaizdžių sąsajų piešinys talpina ir gilesnę prasmę bei simboliką. Perkūnas – viena svarbiausių senovės baltų mitologijos būtybių, teisingumo dievas, valdantis dangų ir besirūpinantis žmogaus morale – šiame darbe jis smiginio strėlyte tarsi nusitaikęs į žmonijos ydas ir nuodėmes. Ironiška, bet ir pats dorovės sergėtojas labiau primena ne išdidų ir ramų dievą, o visko gyvenime mačiusį senolį.

Darbas buvo atliktas kartu su Kauno gatvės menininku prisistatančiu kaip Tomas Dėžutė.

Autorius: Tadas Vincaitis-Plūgas / www.plugas.lt
Adresas: K. Donelaičio g. 16, vidiniame kieme, Kaunas
Foto: Lukas Mykolaitis

Plugas transform 1 s

This mural depicts Perkūnas throwing lightning bolts to the target. The primary intention of the author is to create a playful illustration to the function of the building which serves as a transformer building; however, next to the obvious hints at the function, the mural conveys a deeper meaning and symbolism. Perkūnas is one of the most important Baltic mythological figures, the god of justice who reigns over the sky and oversees the human morality. Here his “darts” are aimed at the vices and sins of the human race. It is ironic that the guardian of morality himself looks an old and experienced man, rather than a calm and proud god.

The mural has been completed in collaboration with Tomas Dėžutė (Tomas The Box), a street artist from Kaunas.

Author: Tadas Vincaitis-Plūgas / www.plugas.lt
Address: K. Donelaičio str. 16, inner courtyard, Kaunas
Photo: Lukas Mykolaitis

Plugas transform 4 s

 

Plugas transform 5 s

 

Plugas transform 3 s

Kūrinio įgyvendinimą iš dalies finansavo Kauno miesto savivaldybė / The mural was partly funded by Kaunas City Municipality

kaunas logo