Piešinyje vaizduojami du balandžiai – jis ir ji – simbolizuoja draugystę ir bendrystę. Sukurtas pagal mažo formato (10cm x 10cm) grafikos spaudą, gatvės meno darbas įgavo oforto technikos elementų – nedailintų kontūrų, atsitiktinių dėmių ir linijų. Tapetų ornamentus primenantis kūrinio fonas aktualizuoja namų jaukumo dvasią, o pasirinktas koloritas derinasi su greta esančių carinės Rusijos laikų pastatams būdingu koloritu. Įdomus faktas, jog prieš šimtmetį – XX a. pradžioje – netoli šios vietos buvo karo balandžių stotis, iš kurios paukščiai informaciją perduodavo trimis kryptimis.

Autorė: Gražvyda Andrijauskaitė / www.gart.lt
Adresas: A. Juozapavičiaus pr. 62, Kaunas
Foto: Lukas Mykolaitis

Andrijauskaite Jis ir ji 2 s

The work depicts two pigeons, her and him, which symbolize friendship and union. Based on a small format (10cm x 10cm) graphic stamp, this mural has been enriched by the elements of etching: rough outline, random lines and blotches. The background reminds of wallpaper ornaments and thus highlights the spirit of home comfort, while the colours selected for this work go together with the characteristic Tsarist Russian colouring of adjacent buildings. An interesting fact: one hundred years ago, at the beginning of the 20th century, there was a station of war pigeons next to this place, with birds delivering information in three different directions.

Author: Gražvyda Andrijauskaitė / www.gart.lt
Address: A. Juozapavičiaus ave. 62, Kaunas
Photo: Lukas Mykolaitis

Andrijauskaite Jis ir ji s

Kūrinio įgyvendinimą iš dalies finansavo Kauno miesto savivaldybė / The mural was partly funded by Kaunas City Municipality

kaunas logo