„Dialogas“ yra vienas iš retų, bet itin sveikintinų gatvės meno ir mokyklos bendradarbiavimo pavyzdžių Lietuvoje. Kūrinys įgyvendintas ant vakarinio Kauno „Vyturio“ gimnazijos fasado greta pagrindinio įėjimo. Jaunai ir dar besiformuojančiai asmenybei labai svarbu ne tik žinių kiekis bei jų kokybė, bet ir jį supanti tiek emocinė, tiek ir vizuali aplinka. Autorius pasirinko šią mokyklą dėl jos apleistų ir sovietinius laikus primenančių fasadų. Piešinys yra dekoratyvus ir pilnas simbolikos. Juo norima įnešti daugiau gyvumo ir šiuolaikiškumo į renovacijos prašančią pastato išorę, o kartu ir į mokinių kasdienybę. Čia vaizduojami du su aplinka kontrastuojantys ir itin ryškūs bei spalvoti žmogaus veido siluetai. Nors abiejuose profiliuose naudojamos tos pačios spalvos, nevienodas jų išdėstymas kalba apie skirtingas, tačiau iš esmės panašias asmenybes. Tai tarsi sakymas, kad mes visi „drėbti iš vieno molio“, skirtingi, bet niekuo nepranašesni už esantį priešais ar šalia. Kūrinys „Dialogas“ nukreiptas prieš patyčias mokykloje, fizinį smurtą ir baimę garsiai išsakyti savo nuomonę. Autorius visiems mokiniams linki tolerancijos, drąsos ir tikėjimo savimi bei pozityvia rytdiena.

Autorius: Tadas Šimkus (studija ,,Gyva grafika“)
Adresas: Taikos pr. 51, Kaunas
Foto: Lukas Mykolaitis

Tadas simkus dialogas 1 s

The Dialogue is one of rare yet welcoming occasions of collaboration between street art artists and schools in Lithuania. The project has been completed on the west façade of Vyturys Gymnasium next to the main entrance. For a young and growing individual, the extent and quality of knowledge is not enough; both the visual and emotional environments are also important. The artist has chosen this school for its abandoned façades that evoke memories of the Soviet times. The mural is decorative and full of symbolism: it aims at animating the façade and bringing it closer to the present times, as both the building and the day-to-day life in it seem rather grey. The drawing portrays two bright and colourful silhouettes of human faces that contrast with their surroundings. In both profiles, the same colours are used, yet their uneven distribution speaks about different yet kindred personalities. Moreover, it refers to the idea that we are all “birds of a feather”; different but without an advantage over others. The Dialogue is aimed against bullying at school, physical abuse and fear of speaking one’s mind out loud. Šimkus wishes all the students to be tolerant, brave and believing in themselves and a positive future.

Author: Tadas Šimkus (studio ,,Gyva grafika“)
Address: Taikos ave. 51, Kaunas
Photo: Lukas Mykolaitis 

Tadas simkus dialogas detale s

Tadas simkus dialogas 2 s

 

Kūrinio įgyvendinimą iš dalies finansavo Kauno miesto savivaldybė / The mural was partly funded by Kaunas City Municipality

kaunas logo